Οι περισσότεροι πελάτες μας ρωτούν: πως αυξάνουμε την μόνωση των συρόμενων κουφωμάτων; Τα συρόμενα χωνευτά κουφώματα (κουφώματα που μπαίνουν μέσα στον τοίχο) είναι κουφώματα αλουμινίου, πολύ πρακτικά ως προς τη χρήση, επειδή δεν πιάνουν χώρο για αυτό τον λόγο, είναι αρκετά διαδεδομένα.

Είναι γνωστό ότι τα συρόμενα χωνευτά κουφώματα υπολείπονται σε μόνωση (υδατοστεγανότητα, θερμομόνωση, ηχομόνωση, αεροδιαπερατότητα) των ανοιγόμενων κουφωμάτων και αυτό γιατί τα χωνευτά κουφώματα χρησιμοποιούν βουρτσάκια και όχι ελαστικά (λάστιχα) για τη μόνωση τοuς.

Τρόποι για καλύτερη μόνωση των συρόμενων κουφωμάτων

Ένας τρόπος για να αυξήσουμε την μόνωση των συρόμενων κουφωμάτων (θερμομόνωση – ηχομόνωση) είναι η χρήση περιμετρικών αρμοκάλυπτρων ( περιμετρική γωνιά στεγάνωσης ).
Η γωνία στεγάνωσης είναι προφίλ αλουμινίου σε μορφή γωνίας, το οποίο τοποθετείται κατακόρυφα στο άνοιγμα και στο σημείο που υπάρχει το κενό των τούβλων- τρύπα, στο σημείο δηλαδή που το συρόμενο κούφωμα μπαίνει μέσα στο τούνελ. Στις περισσότερες περιπτώσεις τοποθετείτε αρμοκάλυπτρο μόνο από τη πλευρά που βρίσκεται το κενό του τοίχου – τρύπα και όχι περιμετρικά (γύρω – γύρω) από αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει αρμοκάλυπτρο στην κατακόρυφη πλευρά που υπάρχει η κλειδαριά – χερούλι του συρόμενου κουφώματος καθώς και στο πάνω μέρος.

Τοποθέτηση περιμετρικών για καλύτερη στεγάνωση

Για να αυξήσουμε την μόνωση των συρόμενων χωνευτών κουφωμάτων, τοποθετούμε γωνία στεγάνωσης περιμετρικά του χωνευτού κουφώματος, δηλαδή και στο πάνω μέρος αλλά και στην πλευρά που βρίσκονται οι κλειδαριές του κουφώματος . Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε τη μόνωση των συρόμενων κουφωμάτων , διότι προσθέτουμε επιπλέον βουρτσάκια (δύο παραπάνω). Τα βουρτσάκια τα οποία προστίθενται εφάπτουν πάνω στο φύλλο του τζαμιού, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπήρχαν.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των περιμετρικών αρμοκάλυπτων, είναι ότι τα βουρτσάκια μπορούν να αντικατασταθούν όταν φθαρούν με μεγάλη ευκολία σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα βουρτσάκια του κουφώματος που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν (Μπάζουν τα αλουμίνια), αυξάνοντας την μόνωση των συρόμενων κουφωμάτων (μόνωση χωνευτών κουφωμάτων) .

Επιπροσθέτως, βελτιώνουμε την αισθητική  και επιτυγχάνουμε ομοιομορφία στην κατασκευή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έγχρωμων κουφωμάτων, αφού καλύπτουμε με αυτές όλη την τοιχοποιία περιμετρικά. Με τη χρήση περιμετρικών αρμοκάλυπτρων και στο έξω μέρος του κουφώματος, βελτιώνεται και η ασφάλεια του κουφώματος αφού πλέον είναι  δυσκολό να προσεγγιστούν οι κλειδαριές και τα φύλλα του κουφώματος σε ενδεχόμενη διάρρηξη (χρήση λοστών, κατσαβίδια κλπ.).

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top